چهارشنبه
8 مرداد 1393
2 شوال 1435
30 ژوئيه 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.
قوانين اصلي بازي بدمينتون
1- بازي (يا گيم ) با سرويسي شروع مي‌شود كه از نيمه راست زمين به سوي گيرنده در نيمه راست زمين خودش زده ‌شود.
2- فقط شخص سرويس زن امتياز مي‌گيرد. پس از آنكه سرويس زن امتيازي به دست آورد ، به نيمه چپ زمين مي‌رود و به طور مورب به نيمه چپ زمين حريف سرويس مي‌كند.
3- بازي بدمينتون سه گيم دارد كه برنده 2 گيم از 3 گيم بازي ، برنده مسابقه خواهد بود.
4- در پايان هر گيم بازيكنان تعويض زمين مي‌كنند و برنده گيم ، اولين سرويس گيم بعدي را خواهد زد.
5- در طول بازي ، وقتي امتيازات سرويس زن 2و4و6و8و... باشد ،‌از نيم زمين راست سرويس خواهد زد.
6- پس از هر امتيازي كه سرويس‌زن به دست بياورد ، از نيم راست زمين به نيم چپ و همينطور بر عكس تعويض موقعيت مي‌كند.
7- خط كشي زمين براي بازي دوبل و انفرادي متفاوت است.
8- تا زماني كه حريف آماده نيست بازيكن سرويس‌زن نبايد سرويس بزند.
سايت بسيج  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
بارگاه امام علي 014
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
خداوند جريان امور جهان را طبق اقتضاي علل آن مي گرداند نه طبق رضا و ميل شما (و ما هم بايد خودمان را بر آنچه كه رضاي خداوند در آن است به بار بياوريم تا خداوند هم از ما راضي باشد چون سربلندي هر مسلمان در آن است كه خداوند از او راضي باشد)
حضرت علي(ع)