چهارشنبه
30 مهر 1393
27 ذي الحجه 1435
22 اكتبر 2014
     
Skip Navigation Links.
قوانين اصلي بازي بدمينتون
1- بازي (يا گيم ) با سرويسي شروع مي‌شود كه از نيمه راست زمين به سوي گيرنده در نيمه راست زمين خودش زده ‌شود.
2- فقط شخص سرويس زن امتياز مي‌گيرد. پس از آنكه سرويس زن امتيازي به دست آورد ، به نيمه چپ زمين مي‌رود و به طور مورب به نيمه چپ زمين حريف سرويس مي‌كند.
3- بازي بدمينتون سه گيم دارد كه برنده 2 گيم از 3 گيم بازي ، برنده مسابقه خواهد بود.
4- در پايان هر گيم بازيكنان تعويض زمين مي‌كنند و برنده گيم ، اولين سرويس گيم بعدي را خواهد زد.
5- در طول بازي ، وقتي امتيازات سرويس زن 2و4و6و8و... باشد ،‌از نيم زمين راست سرويس خواهد زد.
6- پس از هر امتيازي كه سرويس‌زن به دست بياورد ، از نيم راست زمين به نيم چپ و همينطور بر عكس تعويض موقعيت مي‌كند.
7- خط كشي زمين براي بازي دوبل و انفرادي متفاوت است.
8- تا زماني كه حريف آماده نيست بازيكن سرويس‌زن نبايد سرويس بزند.
سايت بسيج  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصوير اسب 038
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
پس ، از چگونگي داستان فرزند اسماعيل و بني اسحاق و بني اسرائيل عبرت گيريد كه در تاريخ چگونگي ها چه همگونند و داستان ها چه همانند
حضرت علي(ع)