Skip Navigation Links.
ايدز (علائم)
آلودگي به ويروس ايدز دليل ابتلا به بيماري ايدز نيست، ولي سرانجام تقريبآ بطور اجتناب ناپذيري به بيماري ايدز منتهي مي شود. مقصود از آلودگي به ويروس ايدز اين است كه ويروس وارد بدن انسان شده است ولي هنوز تغييراتي كه علائم بيماري را به بار مي آورند، ايجاد نكرده است.
يكي از اولين راههاي شناخت يك بيماري، شناختن علائم و مراحل مختلف سير بيماري است. با اين شناسايي مي توان از گسترش و توسعه بيماري در مراحل اوليه جلوگيري نمود. علائم آلودگي و بيماري ايدز بسيار پيچيده است و داراي مراحل چندي است كه الزامآ همه آنها در فرد آلوده مشاهده نمي شود. اين مراحل عبارتند از:
مرحله اول
عفونت حاد: در اغلب موارد در صورتي كه تعداد كافي ويروس ايدز وارد بدن فردي شود، بعد از چند هفته، علائمي نظير تب، گلودرد، بزرگي غدد لنفاوي، درد مفاصل و عضلات، سردرد، ضعف و بيحالي، بي اشتهايي، تهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهي دانه هاي جلدي و يا تظاهرات عصبي ظاهر مي گردد. اين علائم اختصاصي نبوده و شباهت كاملي با نشانه هاي بسياري از بيماريهاي عفوني ديگر دارد. چون خودبخود ظرف يك تا دو هفته بهبودي حاصل مي گردد، كمتر اتفاق مي افتد كه بيماري در اين دوره تشخيص داده شود.
بعلاوه از هنگام ورود ويروس ايدز تا مثبت شدن نتيجه آزمايشگاهي كه نشانگر آلودگي فرد است حدود 2 تا 12 هفته و گاهي تا 16 ماه طول مي كشد. در اين فاصله زماني، فرد، آلوده بوده و ممكن است سايرين را آلوده كند و متاسفانه به روشهاي آزمايشگاهي فعلي نمي توان بوجود آن پي برد.
مرحله دوم
بدون علامت: پس از بهبودي خودبخودي مرحله حاد، بيمار وارد مرحله بدون علامت مي شود كه بر حسب نوع ويروس آلوده كننده از 10 تا 17 سال طول مي كشد. در اين مدت شخص آلوده هيچگونه علامتي از بيماري را بروز نمي دهد و به ظاهر كاملآ سالم است ولي براي ديگران كاملآ آلوده كننده مي باشد. اين مرحله نزد كودكان كوتاهتر است و در اين مرحله شخص آلوده ديگران را مبتلا مي كند. در اين دوره آزمايش خون مثبت است. كنترل انتشار ويروس در اين مرحله مشكل مي باشد.
مرحله سوم
بزرگي منتشر و پايدار غدد لنفاوي: در اين مرحله غدد لنفاوي به صورت بزرگ شده و به شكل قرينه و بدون درد در بيش از دو نقطه بدن بجز ناحيه كشاله ران ظاهر مي شوند و حداقل 3 ماه باقي مي مانند.
مرحله چهارم
مرحله قبل از ايدز و حالات وابسته به ايدز: قبل از بروز علائم نهايي ايدز در بيمار، عوارضي ظاهر مي شود كه به آن علائم ايدز مي گويند و عبارتند از:
- كاهش وزن بيشتر از 10 درصد وزن سابق
- اسهال به مدت بيشتر از يك ماه
- تب به مدت بيشتر از يك ماه
- عرق شبانه
- خستگي، بي حالي و ضعف
اين علائم را مقدمه استقرار كامل ايدز كه پايان طيف بيماري مي باشد، به حساب مي آورند. در برخي از موارد، بي قراري، بي اشتهايي، دل درد، سر درد وجود دارد و تغييرات عصبي منجر به از دست رفتن حافظه و آسيب اعصاب محيطي مي شود. اين علائم معمولآ متناوب است ولي كاهش وزن در اكثر بيماران وجود دارد و پيشرونده هم مي باشد. بسياري از بيماران در اين مرحله دچار ضايعات پوستي، مخاطي و ضايعات دائم و يا عود كننده دهاني و يا ناحيه تناسلي به علت ويروسهاي مختلف مي شوند.
مرحله پنجم
ايدز: ايدز به مرحله نهايي آلودگي به ويروس ايدز گفته مي شود. در اين مرحله به علت كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسياري عفونتها و سرطانها مي شود كه علائم بسيار متنوعي دارند و در نهايت بيمار را از پاي در مي آورند.
حدود 25 درصد افراد پس از 5 سال، 25 درصد پس از 10 سال و حدود 25 درصد پس از 15 سال از ورود ويروس به بدن دچار ايدز مي شوند. يعني در مجموع حدود 75 درصد افراد آلوده پس از 15 سال به مرحله ايدز مي رسند.
در مورد اين مساله كه بالاخره 25 درصد باقيمانده چه سرنوشتي دارند و چه زماني وارد مرحله ايدز مي شوند بحث وجود دارد. ولي آنچه كه مسلم است فرد آلوده، حتي اگر ديرتر هم وارد مرحله بيماري شود، همواره براي سايرين آلوده كننده باقي مي ماند.
ايدز بر روي تمامي دستگاهها و اندامهاي بدن مانند تنفس، گوارش، عضلاني، عصبي، پوست و مخاط، گوش و حلق و بيني و... اثر مي گذارد.
پس از رسيدن به مرحله نهايي ايدز، متوسط طول عمر در بالغين حدود 2/5 سال و بيمار نهايتآ به علت يكي از عفونتهاي فرصت طلب و يا سرطانها از پاي در مي آيد.
سايت بهداشت HyperLink  افزودن به يادداشتها


تصویر روز
 پـر ارزش تـريـن مـردم كسـي است كه دنيـا را مـايه ارزش خـود نـدانـد.
حضرت امام سجاد(ع)