چهارشنبه
30 مهر 1393
27 ذي الحجه 1435
22 اكتبر 2014
     
Skip Navigation Links.
مضرات مصرف روزانه تخم مرغ براي زنان
تحقيقات جديد دانشمندان ژاپني نشان ميدهد زناني كه بطور روزانه مصرف تخم مرغ را در برنامه غذايي خود قرار مي دهند عمر كوتاه تري در مقايسه ديگر زنان دارند.
به گزارش نشريه تغذيه باليني آمريكا در اينترنت , تحقيقات دانشمندان ژاپني نشان مي دهد زناني كه روزانه يك تخم مرغ يا بيشتر مصرف مي كنند در مقايسه با زناني كه مصرف تخم مرغ در آنان محدودتر است عمر كوتاه تري دارند.
در اين تحقيق كه به مدت 14 سال روي 9300 زن و مرد ژاپني صورت گرفت برنامه غذايي و ميزان مصرف تخم مرغ با علايم سلامت همچون فشار خون و ميزان كلسترول خون سنجيده و مشخص شد ميزان كلسترول زناني كه روزانه دست كم يك تخم مرغ مي خوردند سه درصد بالاتر از ديگر زناني است كه مصرف آنان محدودتر است و بيست و دو درصد آنان كمتر از همسالان خود عمر مي كنند. يك زرده تخم مرغ دو سوم كلسترول مجاز براي يك فرد بالغ را داراست . دانشمندان ژاپني چنين علايمي در مردان مشاهده نكرده اند.
مضرات مصرف روزانه تخم مرغ براي زنان
روزنامه جمهوري اسلامي 13/05/1383  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصوير اسب 038
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
از نافرماني خدا در خلوتگاهان بپرهيزيد كه در دادگاه خداوندي گواه و داور يكي است
حضرت علي(ع)