يکشنبه
31 فررودین 1393
19 جمادي الثاني 1435
20 آوريل 2014
    نرم افزارهای رایگان فارسی
موتور جستجو ي قطره
تعيين رتبه وب سايت
پارس قرآن
سايت غدير
Skip Navigation Links.
جهت توانگر شدن‏
گويند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد يا به فضاي گشاده زير آسمان رود و دست و رو به طرف آسمان كند و صد مرتبه بگويد (يا وهاب) البته توانگري يابد.
رضا جاهد گنجينه هاى معنوى‏  افزودن به يادداشتها


نظر شما در مورد اين مطلب
  نام :
ايميل :
وب سايت:
  

موارد بازديد شده توسط شما:
تصویر روز
تصوير موجودات ميكروسكوپي 301
 Search Engine Optimization
Clicky Web Analytics
سزاوار نيست كه بنده ي خدا به دو خصلت اعتماد داشته باشد: عافيت و بينيازي ، زيرا در تندرستي (عافيت ) ناگاه او را بيمار بيني و در توانگري (غني) ناگاه او را تهيدست بيني.
حضرت علي(ع)